2020 YKS-AYT Puan ve Sıralama Hesaplama

TYT AYT YDT
Tür
(40)
Sos
(20)
Mat
(40)
Fen
(20)
Mat
(40)
Fiz
(14)
Kim
(13)
Biy
(13)
Ede
(24)
Tar1
(10)
Coğ1
(6)
Tar2
(11)
Coğ2
(11)
Fel
(12)
Din
(6)
Dil
(80)
Doğru
Yanlış
Net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0