2019 YKS TYT Din Konuları ve Soru Dağılımı

Yüksek Öğretim Kurumlar (YKS) Birinci sınavı olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)'de toplam 120 soru olacaktır. 

TYT'de bulunan Din Testinde ise toplam 5 soru vardır. Bu sorular aşağıdaki konulardan gelmektedir.

  • Kur’an-ı Kerim ve Yorumu
  • Kur’an-ı Kerim ve Akıl
  • Zekat
  • İbadet
  • Hz. Muhammed’in Hayatı(Sav)
  • İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
  • İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar