2019 YKS TYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı

Yüksek Öğretim Kurumlar (YKS) Birinci sınavı olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)'de toplam 120 soru olacaktır. TYT’de çıkacak olan coğrafya soruları 9. Ve 10. Sınıf konularından oluşacaktır.

TYT'de bulunan Coğrafya Testinde ise toplam 5 soru vardır. Bu sorular aşağıdaki konulardan gelmektedir.

TYT Coğrafya Konuları

 • Doğa ve İnsan
 • Harita Bilgisi
 • Paralel-Meridyen Coğrafi Konum
 • Dünyanın Şekli ve Hareketleri
 • Atmosfer ve Hava olayları
 • İklim Elemanları-Sıcaklık
 • İklim Elemanları-Basınç ve Rüzgârlar
 • İklim Elemanları-Nem ve Yağış
 • Yerin Yapısı-Kayaçlar-Levhalar-Jeolojik Devirler
 • İç Kuvvetler (Orojenez, Epirojenez, Volkanizma, Deprem)
 • Dış Kuvvetler (Akarsu, Rüzgar, Buzul, Karstik Şekiller, Dalgalar, Kıyı Tipleri)
 • Su Kaynakları – Toprak Türleri – Bitki Toplulukları
 • Doğal Afetler ve İnsan
 • Yerleşme Nüfus ve Göçler
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Bölgeler ve Bölgelere Göre Ülkeler
 • Küresel Ulaşım Hatları
 • Çevre ve Toplum
 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri (Dağlar,Ovalar,Platolar,Akarsular)
 • Türkiye’de İç ve Dış Kuvvetler
 • Türkiye İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Toprak – Bitki – Su Kaynakları
 • Türkiye’de Nüfus – Yerleşme - Göçler