2019 YKS AYT Matematik ve Geometri Konuları ve Soru Dağılımı

Geometri soruları Matematik testi içinde sorulmaktadır. AYT'de bulunan Matematik Testinde toplam 40 soru vardır. Bu sorular aşağıdaki konulardan gelmektedir.

Matematik Konuları

 • Sayılar
 • Sayı Basamakları
 • Bölünebilme
 • OBEB-OKEK
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran Orantı
 • Denklem Çözme
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Binom
 • Olasılık
 • İstatistik
 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • Parabol
 • Polinomlar
 • Mantık
 • Modüler Aritmetik
 • Eşitsizlikler
 • Logaritma
 • Diziler
 • Seriler
 • Limit ve Süreklilik
 • Türev
 • İntegral

Matematik Konuları

 • Doğruda ve Üçgende Açılar
 • Dik ve Özel Üçgenler
 • Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
 • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
 • Üçgende Alanlar
 • Üçgende Açıortay Bağıntıları
 • Üçgende Kenarortay Bağıntıları
 • Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Yamuk
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen – Deltoid
 • Dikdörtgen
 • Çemberde Açılar
 • Çemberde Uzunluk
 • Daire
 • Prizmalar
 • Piramitler
 • Küre
 • Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
 • Doğrunun Analitiği
 • Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
 • Uzay Geometri
 • Dönüşümlerle Geometri
 • Trigonometri
 • Çemberin Analitiği
 • Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)

2019 YKS Değişen Matematik Müfredatı ve Kaldırılan Konular

 • Mantık,Bölme Bölünebilme 11. Sınıftan 9. Sınıfa alındı.
 • 9. Sınıftaki Olasılık konusu 10. Sınıfa alındı.
 • Tekrarlı Permütasyon konusu 10. sınıfa getirildi.
 • Koşullu olasılık konusu 11. sınıfa alındı.
 • Fonksiyonların Tanımı konusu 9. Sınıftan 10. Sınıfa alındı.
 • Öteleme - Simetri, Dönüşüm Artan-Azalan fonksiyonlar 11. sınıfa getirildi.
 • Karmaşık sayıların sadece tanımı ve eşleniği işlenecek.
 • Parabol konusu 11. sınıfa getirildi.
 • İki değişkenli polinomlar kaldırıldı.
 • Modüler Aritmatik kaldırıldı yerine Periyodik Durum İçeren Problemler getirildi.
 • Trigonometri Dönüşüm ve Ters Dönüşüm kaldırıldı.
 • Logaritmik,Üstel ve Trigonometrik Türevler kaldırıldı.
 • xⁿ'in integrali dışında integral konusu kaldırıldı.
 • Sonucu artı eksi sonsuz çıkan limitler kaldırıldı.
 • Türevde 2. türevin geometrik yorumu kaldırıldı.