Verimli Bir Çalışma İçin Zaman Faktörünün Önemi

Eğitim hayatımız boyunca derslere yeterince çalışmamız, bizlerin üzerinde düşen en önemli görevlerimizden biridir. Çünkü bu başarımıza, kararlarımıza ve geleceğimize yön verecek yegâne bir gerekliliktir. Ancak hepimiz iyi biliriz ki hedeflerimize yönelik belirlediğimiz amaçlara ulaşmaya çalışırken zamana göre planlarımızı yapmalı ve bununla uyumlu şekilde hareket etmeliyiz. Zaman faktörünü hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Bundan dolayı sahip olduğumuz zamanı verimli çalışma konusunda en işe yarar şekilde etkin kılmak zorundayız. Bu konuda şüphesiz ki planlı hareket edebilme konusuna bağlı olarak bir çalışma programı ve düzeni kurmamız gerekir. Bunun için kendimize göre haftalık bir ders çalışma programı ortaya çıkarmalıyız. Çalışmalarımızı yapacağımız günlerde hangi saatlerin bize uygun olduğunu ve hangi saat aralıklarında en yüksek verimi elde edebileceğimize de karar vermemiz gerekir. Bu sayede hem değerli olan zamanı doğru kullanmayı öğrenebilir ve hem de bu çalışma programının faydalarını en iyi şekilde görebiliriz.

Verimli Ders Çalışma Zamanını Etkileyen Olumsuz Faktörler

Başarılı bir ders çalışabilme deneyimi elde edebilmek için dikkatimizi ve konsantrasyonumuzu buna iyi bir şekilde yönlendirebilmemiz gerekir. Ancak bazı etkenler vardır ki bunlar çalışmalarımızı yaparken bizlerin performansını olumsuz etkiler ve bu da doğal olarak bizlere zaman kaybettirir. Özellikle;

 ● Yeterli bir düzenli uykunun olmaması,

● Dikkatimizi dağıtan başka şeylerle ilgilenmek ya da,  

● Kendimize yeterince dinlenme fırsatı tanımamış olmak, verimli çalışma konusundaki zaman dengesini etkileyen birtakım etkenlerden bazılarıdır.

Bu etkenler bizlerin çalışma enerjisini ve verimini düşürerek edindiğimiz bilgilerin kalıcı olmasını engeller. Bu sebeple gerek çalışma vaktinde olsun gerekse de ders çalışmamızı yakından etkileyen gereksinimlerimizin yerine getirilmesi olsun bir düzen, tertip ve plan dâhilinde hareket etmeye özen göstermeliyiz.

Verimli Ders Çalışma İçin Zamanın Rolünü Belirleme

Zamanı en iyi şekilde kullanmak için çalışacağımız her konuya yaklaşık 40 ya da 50 dakika ayırdıktan sonra bir 10 dakikalık küçük molalar vererek yine çalışmalarımıza devam edebiliriz. Böylece bilgiyi o anda öğrenerek daha sonra yapacağımız küçük tekrarlarla kalıcı hale getiririz. Genellikle bir şeyi çalışırken pek çok insanda olduğu gibi aklımız başka yerlere ve hayallere gidebilir. Ancak bunlar dikkatimizi dağıtan şeylerdir ve ders çalışmamız gereken vakti boşa harcamamıza sebep olurlar. Ders çalışma esnasında tüm dikkatimizi oraya vermek önemlidir. Dinlenmeye ayırdığımız zamanlarda ise bu türden konularla ilgilenmeye zaman ayırarak zihnimizi boşaltabiliriz. İyi bir verimli çalışma sağlayabilmek için her şeyin zamanında yapılmasına önem vermemiz gerekmektedir.