Verimli Ders Çalışma Ortamı Nasıl Olmalıdır?

Ders çalışırken kısa sürede daha etkili çalışmak adına en önemli etkenlerden biri kişilerin ders çalıştıkları ortamın da verimli olmasıdır. Ders çalışan kişinin tamamen çalıştığı şeye odaklanmasını sağlayacak bir ortamda öğrenme sürecinin çok daha etkin bir şekilde gerçekleşmesi beklenmektedir. Genel itibarıyla sade olması beklenen ve dikkat dağıtıcı tüm unsurlardan uzak olması gereken ders çalışma ortamı için çalışılacak masanın mümkün olduğu kadar az eşyayla donatılması gerekmektedir. Bilgisayar, telefon gibi cihazlardan uzak bir şekilde kişinin sadece ders çalışacağı materyallerle baş başa kalması dikkati dağılmadan uzun süre boyunca çalıştığı şeye odaklanmasına da yardımcı olacaktır.

Ortamın Işığı ve Renkleri de Çalışmayı Etkiler!

Çoğu zaman çalışma ortamının verimli olmasında ihmal edilen detaylardan olsa da ders çalışma ortamı renkleri ve ışıklandırmasıyla çalışma verimini değiştiren bir alan olmaktadır. Bu noktada öncelikle gözleri yormaması adına çok aydınlık renklerden uzak durulmalı ve yine karamsar bir his vereceği için de karanlık renklere yönelmemek gerekmektedir. Işık konusunda da ders çalışılacak ortamın ya da odanın yeteri kadar ışık aldığından emin olunmalı, fazla ışığın rahatsız edebileceği düşünülerek masanın pencere kenarında bulunmamasına da dikkat edilmelidir. Aydınlatmada küçük farklar yaratmak adına masa lambaları kullanılarak da çözüm üretilebilir. Bütün bunların yanı sıra çalışmada olumsuz etki yapmayacak çok yumuşak ve rahat olmayan bir sandalyenin kullanılması da çalışırken dikkatin kaybolmasının önüne geçecektir.

Havalandırılması İyi Yapılmış Bir Ortamda Çalışılmalıdır!

Uzun süreli çalışmaların söz konusu olduğu durumlarda ders çalışan kişiler bir süre sonra içinde bulundukları ortama uyum sağlamakta ve bu ortamın havasının ne kadar kaliteli olduğunu dikkatinden kaçırabilmektedir. Bu sebeple ders çalışılan odanın mutlaka havalandırılmasını sağlayacak önlemleri almak gerekmektedir. Bunu ders çalışma ortamı içinde çalışma araları olarak verilebilecek 15 dakikaya kadar uzanan aralıklarda kısa süreli havalandırmalar şeklinde ya da tüm ders çalışma süresi boyunca içinde bulunulan alanı havalandırarak başarmak mümkün olabilmektedir. Çok sıcak ve çok soğuk olması her zaman ders çalışmaya olumsuz etki yapacak alanın kişiyi rahatsız etmeyecek bir sıcaklıkta olması yeterlidir.