Dikkati ve Motivasyonu En Üst Seviyede Tutma

Dikkat ve motivasyon eksikliği, öğrenci olsun ya da olmasın her insanın sıklıkla karşılaştığı problemlerdendir. Bu problemlerin başlıca nedenleri, kişinin biyolojik yapısı, sürekli değişen ve artan çevresel etkilere yönelimlerinin fazla olmasıdır. Dikkat, öğrenmeyi etkileyen en önemli faktördür. Beynin gelen bilgiyi verimli bir biçimde işleyebilmesi ve anlamlandırabilmesi için öğrencinin belirli oranda dikkate sahip olması gerekir. Motivasyon ise duyu organları tarafından algılanan olaylar üzerinde zihinsel gücün toplanmasıdır. Öğrenciler, kendisine yakın olan ve ihtiyaç duyduğu olaylara yönelir. Motivasyonları beklentileriyle ve ilgi alanlarıyla doğru orantılı olarak artar ya da azalır. Yapılan araştırmalara göre insanların bir konu üzerinde ortalama 20 dakika yoğunlaştığı öne sürülmektedir. Ancak bu süre, farklı uygulamalar ve düzenlemelerle artırılabilmektedir.

Dikkati ve Motivasyonu Etkileyen İç ve Dış Faktörler

Dikkat ve motivasyon düzeyinde belirleyici rol oynayan iç ve dış birçok etken vardır.

İç faktörler;

 • Öğretimde, öğrencinin konuya ilgisi tam olarak sağlanamaması
 • Öğrenci ihtiyaçlarının yeterli düzeyde sağlanamaması
 • Öğrenci kapasitesinin zorlanması ve yorgunluk

Dış faktörler;

 • Öğretimde yararlanılan uyarıcıların, ışık, ses, renk gibi, seçimi ve şiddeti
 • Öğretimin yapıldığı ortamın, sınıfın düzeni ve özellikleri
 • Öğretim teknikleri

Dikkati ve Motivasyonu Artıran Yöntemler

 • Öğrencinin kişilik özellikleri, merak ve keşfetme duygusu göz önünde bulundurularak, öğrenci için anlamlı çalışmaların düzenlenmesi motivasyonu artıracaktır.
 • Öğretimde tekdüzelikten uzak strateji ve yöntemlerin kullanılması, farklı sınıf düzenleri gibi değişiklikler dikkat ve motivasyon artırıcı etkiye sahiptir.
 • Öğrenci öğrenmeden zevk almalı, başaracağına inancı sağlanmalı ve başardığını hissetmelidir.
 • Öğrenciye sosyal ve psikolojik açıdan yol gösterilmelidir.
 • Öğrenci kaygıları giderilmeli, öğrenimi sevmeleri ve benimsemeleri sağlanmalıdır.
 • Öğrenim kolaylaştırılmalı, zorlayıcı ve sıkıcı olmamalıdır.
 • Öğrencinin öğrenme hızı ve anlama düzeyi göz önünde bulundurularak eğitim şekli belirlenmelidir.
 • Öğretilen konular, öğretildikleri metodun dışında farklı yöntemlerle tekrar edilmelidir.
 • Öğrencilere bireysel özelliklerine göre hedef belirlenmeli, hedefe ulaşmada cesaret verici ve yol gösterici olunmalıdır.
 • Anne ve babalar tutarlı, çelişkiden uzak, ilgili ve destekleyici olmalıdırlar.
 • Öğrenciler spor, müzik gibi ilgi alanlarına yönlendirilmeli ve stresten uzaklaşmaları sağlanmalıdır.