Bilmediğiniz ve Anlamadığınız Konuların Üstüne Gidin

Başarıyı elde etmek için doğru belirlenen konuya doğru şekilde çalışmak gerekir. Üniversite sınavlarına hazırlanan bir kişi için de bu gereklilik geçerlidir. Yapılacak olan çalışmaların boşa gitmemesi ve başarının elde edilmesi için gerekli olan doğru derslerin belirlenerek doğru şekilde çalışılmasıdır. Eksik olunan konular ve dersler üzerinde yoğunlaşmak yapılan çalışma ile ilgili en iyi sonucun alınmasını sağlayacaktır. Bilinen konuları bir süre devre dışı bırakarak, bilinmeyen ya da eksik olunan konular üzerinde yoğunlaşmak daha doğru olacaktır. Doğru çalışma yöntemi olarak bilinen konuların unutulmaması ve bilinmeyen konulara önem verilmesi öne çıkmaktadır.

Doğru Tespitle İyi Çalışma

Başarının temellerinde yer alan konulardan birisi de çalışmadır. Çok çalışmak insan hayatında başarının sağlanması için gereklidir. Neredeyse hiç kimse şans eseri başarılı olamaz. Bilgi sahibi olarak ve çalışarak gelebilen başarı nedeni ile çalışmaktan vazgeçmemek gerekir. Üniversite hazırlığı sürecinde de başarının yolu çalışmaktan geçer. Doğru çalışma yöntemi ile birlikte öğrencilerin elde edemeyeceği başarı yoktur. İstedikleri bölümleri ya da hayal ettikleri üniversiteleri doğru şekilde çalışarak elde edebilirler. Çalışılacak konuların belirlenmesi bu yolun ilk basamağını oluşturur. Eksik olunan ya da az bilinen konulara yoğunlaşmak gerekecektir. Sonrasında doğru çalışma tekniği geliştirilerek çalışmaların en etkili şekilde sonuçlandırılması beklenmektedir. Öğrenci için yanlış olarak değerlendirilebilecek yöntemlerin seçilmesi çalışmaların etkisiz olmasına neden olabilir.

Yüksek Hedefe Yönelme

Doğru çalışma ve doğru yöntem kullanma öncesinde öğrenciler için ilk tavsiye edilebilecek konu, kendileri için doğru hedefleri koymak olacaktır. Öğrencilerin beklentileri, hayalleri ve diğer çevre şartları düşünülerek yüksek bir hedef koymaları tavsiye edilir. Yüksek hedefler hem çalışma konusunda onları teşvik edecek hem de yaptıkları çalışmalardan keyif almalarını sağlayacaktır. Ulaşılması zor olan yüksek hedefler çalışmak için gereksinim hissedilmesinin ilk aşamasıdır. Öğrenciler düşük bir hedef koyduklarında buna ulaşmak için çok fazla uğraşmadan başarabilirler. Ancak yüksek ve ulaşılması zor hedef, eksik konuların ve derslerin bulunması ve bunlara yoğunluk verilmesi gibi çözümler oluşturacaktır. Aynı zamanda hedeflere ulaşmak için bu yoğun çalışmaların yapılırken keyif alınmasını da beraberinde getirecektir.